Drop in - Bridgend Library / Galw heibio - Llyfrgell PenyBont

Drop in - Bridgend Library / Galw heibio - Llyfrgell PenyBont


When?

Start time: Monday 1:30pm (02 April)
End time: Monday 3:00pm (25 June)

About

Would you like some help to find work? Come and meet us at Bridgend Library to find out how we can support you to achieve your goals. We are here every Monday, 1.30pm – 3pm.

We have a dedicated team who can help you develop the skills you need.

•Training
•Advice and support
•Employment
•Skills

For more information call 01656 643400 or E: c4w@bridgend.gov.uk.

Communities for Work — Working in Partnership with Communities and Jobcentre Plus. The scheme has been supported by the European Social Fund through the Welsh Government.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fyddech chi’n hoffi rhywfaint o help i ddod o hyd i waith? Dewch i gwrdd â ni yn Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr i gael gwybod sut y gallwn eich cefnogi i gyflawni eich amcanion. Rydym ni yma bob Dydd Llun, 1.30pm – 3pm.

Mae gennym dîm ymroddedig a all eich helpu chi i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

•Hyfforddiant
•Cyngor a Chefnogaeth
•Cyflogaeth
•Sgiliau

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 01656 643400 neu c4w@bridgend.gov.uk.

Cymunedau am Waith – Gweithio mewn Partneriaeth â Chymunedau a Chanolfannau Byd Gwaith. Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.